Notify admission score aspirations supplement (NV1) formal college 2014

09:30:00  15/01/2015
 

 

  Ghi chú:

Thí sinh nhập học cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

+ Giấy báo nhập học (Bản chính và 01 bản sao công chứng), giấy xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có).

+ Hồ sơ trúng tuyển (Lý lịch Học sinh - Sinh viên) có ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan hoặc UBND xã phường.

+ Bằng tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2014) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2014). - Mang bản chính và 2 bản sao công chứng.

+ Bản sao học bạ công chứng và bản sao giấy khai sinh.

+ Bản sao chứng minh thư nhân dân công chứng.

+ Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (do công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận).

+ Giấy chuyển quân sự dự bị (đối với thí sinh nam).

+ Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, Đoàn (nếu có).

+ 06 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh.

- Nhà trường có ký túc xá cho thí sinh (Nếu có nhu cầu thì chuẩn bị 02 ảnh 4x6 và 01 ảnh 3x4).