Chính sách chất lượng và Định hướng phát triển Nhà trường đến năm 2015

 

*. Xây dựng Trường trở thành cở sở đào tạo mở, hướng tới người học và các đối tác quan tâm. Đào tạo nguồn nhân lực nhiều trình độ phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

*. Nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên cải tiến phương pháp giảng dạy, cập nhật giáo trình, lấy người học làm trung tâm, khuyến khích học tập, sáng tạo, tăng tính chủ động cho HS-SV; triệt để áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy và học tập; Thí điểm, tiến tới tổ chức đào tạo theo tín chỉ.

 

*. Mở rộng ngành nghề đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường, các cơ sở kỹ thuật - kinh tế trong và ngoài nước.

 

* Phấn đấu đến năm 2015 sẽ trở thành Trường Đại học Công nghệ Xây dựng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành Xây dựng và xã hội.

 

 Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng đòi hỏi yêu cầu thực tế của xã hội