GUIDANCE ON PERFORMANCE TEST EQUIPMENT IN COLLEGE BUILDING NO.1 (DEFENSE ELECTRONICS PERFORMANCE D3.6)

14:28:00  15/01/2015

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM THI TRẮC NGHIỆM

 

 

(Dành cho thí sinh dự thi)

 

 

I. Giới thiệu phần mềm thi trắc nghiệm

 

 

Phần mềm QMC_Test là phần mềm thi trắc nghiệm được sử dụng trong trường Cao đẳng Xây dựng số 1 nhằm mục đích tổ chức đánh giá các bài thi kiểm tra, kết thức học phần môn học lần 1, 2.

 

 

Phần mềm thi trắc nghiệm giúp cho công tác tổ chức thi, công tác ra đề thi, chấm điểm thi được khách quan, người thi có thể biết điểm ngay khi kết thúc quá trình làm bài thi.

 

 

II. Thao tác của người dự thi trên hệ thống

 

 

1. Đăng nhập vào hệ thống:

 

 

Các bước đăng nhập hệ thống:

 

 

a.            Khởi động trình duyệt web (khi khởi động trình duyệt tự động bật) Firefox

 

 

b.            Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản được cấp

 

 

Nhấn nút Đăng nhập màn hình hiện thị giao diện chính

Mã số học sinh - sinh viên được cấp: được sử dụng làm tài khoản đăng nhập hệ thống với tên đăng nhập là Mã số học sinh - sinh viên, Mật khẩu lần đầu đăng nhập được mặc định.

 

 

Lần đăng nhập đầu tiên học sinh - sinh viên cần thay đổi mật khẩu.

 

 

Mã số số học sinh - sinh viên được cấp do Nhà trường cấp từ ngày 15 tháng 4 năm 2013. Cấu trúc mã số học sinh - sinh viên như sau:

 

 

Hệ đào tạo/hình thức đào tạo/ngành đào tạo/khóa/lớp/số thứ tự

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Tên đăng nhập và Mật khẩu được sử dụng cho các lần thi tiếp theo, nếu học sinh - sinh viên không nhớ tên đăng nhập và mật khẩu sẽ không đăng nhập để thi các lần tiếp theo. Vì vậy học sinh - sinh viên cần nhớ hoặc lưu lại để sử dụng lâu dài.

 

 

c.      Đổi mật khẩu:

 

 

Chọn vào Họ và tên thí sinh, chọn đổi mật khẩu, mật khẩu mới có 8 ký tự bao gồm cả số.

2.      Chọn môn thi:

 

 

a.      Lấy đề thi từ danh sách các hoạt động

 

 

b.      Nhập mật khẩu và tiến hành làm bài (mật khẩu được thông báo cho tất cả thí sinh sau khi đã hiển thị được trang đề thi và có ô yêu cầu nhập mật khẩu)

2.      Thực hiện làm bài thi:

 

 

Thí sinh sử dụng bàn phím và chuột để thực hiện quá trình làm bài thi trắc nghiệm. Bàn phím sử dụng dùng để nhập các kí tự (với kiểu gõ có dấu TELEX có sẵn) sử dụng câu hỏi điền vào chỗ trống. Chuột được sử dụng phổ biến trong quá trình thi để click vào ô có câu trả lời chọn đáp án a, b, c, d.

Cách làm bài: thí sinh sử dụng con lăn trên chuột (hoặc sử dụng phím di chuyển trên bàn phím) để chọn các câu hỏi dễ hoặc khó để trả lời trước, sau đó trả lời các câu hỏi còn lại. Sau khi đã trả lời hết hoặc chưa hết các câu hỏi thí sinh có thể chọn lại đáp án đã trả lời bằng cách click chuột trái vào đáp án khác.

 

 

Kết thúc bài thi thí sinh chọn nút kết thúc máy sẽ hỏi lại “Nộp bài và  kết thúc”nếu thí sinh chưa muốn kết thúc thì chọn nút “Không đồng ý”, nếu thí sinh muốn kết thúc thì chọn nút “Đồng ý”. Trường hợp chưa làm bài xong nhưng thời gian quy định đã hết thì bài thi tự động kết thúc. Sau khi kết thúc điểm thi sẽ thể hiện trên màn hình và được lưu vào hệ thống.

 

 

2.      Thoát khỏi hệ thống.

 

 

Sau khi kết thúc bài thi thí sinh cần thoát khỏi hệ thống bằng cách chọn vào nút “THOÁT KHỎI TÀI KHOẢN” (bên phải mép trên của màn hình) để đảm bảo thông tin cá nhân không bị can thiệp.