TEST TEST ROOM RULES D3.6

14:29:00  15/01/2015

              BỘ XÂY DỰNG                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXD SỐ 1 - CTC1                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                   NỘI QUY PHÒNG THI TRẮC NGHIỆM

 

 

I. ĐỐI VỚI HỌC SINH - SINH VIÊN:

 

 

1.            Phải có trách nhiệm bảo quản tài sản chung, tiết kiệm điện.

 

 

2.            Chỉ được vào phòng máy khi có mặt của giáo viên coi thi (hướng dẫn).

Trong phòng máy, phải tuân theo sự quản lý, hướng dẫn của cán bộ coi thi.

 

 

3.            Phải có mặt đúng giờ, đúng lịch theo lịch thi được thông báo.

 

 

4.            Mang thẻ học sinh - sinh viên khi vào phòng máy. 

 

 

5.            Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định thi của trường.

 

 

6.            Không được tự ý di chuyển hoặc thay đổi bất kỳ thiết bị nào trong

phòng máy.

 

 

7.            Không được phép đưa vào phòng máy các thiết bị máy tính như CPU,

RAM, chuột, bàn phím, bảng mạch chính, màn hình, ổ đĩa các loại các thiết

bị dùng để tháo lắp máy tính.

 

 

8.            Không được phép tháo lắp máy, cài đặt các phần mềm, đặt lại các thông

 số kỹ thuật của máy tính.

 

 

9.            Không được sử dụng máy giáo viên khi không có yêu cầu.

 

 

10.       Không mang các loại vũ khí, vật dễ cháy, nổ, các loại nước và dung dịch

 vào phòng máy.

 

 

11.       Không hút thuốc, không ăn quà bánh, kẹo cao su, không vứt rác trong

phòng máy. Trước khi ra về phải tắt máy, xếp chuột bàn phím và ghế cho ngăn nắp.

 

 

II. XỬ LÝ VI PHẠM:

 

 

1.            Học sinh - sinh viên vi phạm các nội dung trên có thể dẫn đến việc đình chỉ

quyền sử dụng phòng máy, bồi thường thiệt hại và truy cứu trách nhiệm (đồng

thời có thể bị đình chỉ hoặc buộc thôi học). Tất cả các trường hợp vi phạm đều được

lập biên bản, báo cáo Ban giám hiệu xem xét và xử lý.

 

 

2.            Học sinh - sinh viên phải bồi thường bằng tiền mặt có giá trị tương đương giá

trị trang thiết bị, tài sản bị hư hỏng, thất lạc trong quá trình sử dụng.